روان پویشی کوتاه مدت
8%
تخفیف

دانلود کارگاه درمان روان پویشی کوتاه مدت – قسمت چهارم (آخر)

شما در حال دریافت قسمت چهارم (آخر) درمان روان پویشی کوتاه مدت می باشید. ‘ فروید ناهشیاری را کشف کرد، دوانلو…

0
۶,۳۵۰ تومان ۵,۸۵۰ تومان
روان پویشی کوتاه مدت
11%
تخفیف

دانلود کارگاه درمان روان پویشی کوتاه مدت – قسمت دوم

شما در حال دریافت قسمت دوم درمان روان پویشی کوتاه مدت می باشید. برای دریافت قسمت اول این مجموعه ارزشمند…

0
۸,۴۵۰ تومان ۷,۵۵۰ تومان
روان پویشی کوتاه مدت
19%
تخفیف

دانلود کارگاه درمان روان پویشی کوتاه مدت – قسمت سوم

شما در حال دریافت قسمت سوم درمان روان پویشی کوتاه مدت می باشید. ‘ فروید ناهشیاری را کشف کرد، دوانلو کشف…

0
۹,۸۵۰ تومان ۷,۹۵۰ تومان