Placeholder
20%
تخفیف

دانلود پروتکل های درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

دانلود پروتکل درمان Act – دانلود پروتکل های درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT در درمان مبتنی بر پذیرش…

42
۱۱,۸۵۰ تومان
Placeholder
16%
تخفیف

دانلود راهنمای فرمول بندی مورد در درمان پذیرش و تعهد ACT

دانلود فرمولیشن case formulation (مفهوم پردازی مورد) برای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد – فرمول بندی مورد در درمان پذیرش و…

32
۱۰,۸۵۰ تومان