21%
تخفیف

دانلود مجموعه کاربردی و تخصصی آموزش مصاحبه انگیزشی – قسمت 2–

::: پیش‌نیاز قسمت دوم مصاحبه انگیزشی::: * دانلود قسمت اول مجموعه مصاحبه انگیزشی در مصاحبه انگیزشی تلاش می شود تا…

تومان10/990
22%
تخفیف

دانلود مجموعه کاربردی و تخصصی فنون مصاحبه انگیزشی – قسمت اول

ویلیام میلر رویکرد مصاحبه انگیزشی خود را رویکرد درمان‌جو مدار کوتاه‌مدت و رهنمودی توصیف می کند که هدف آن برانگیختن…

تومان12/450