در حال نمایش یک نتیجه

دانلود مجموعه کاربردی و تخصصی فنون مصاحبه انگیزشی – قسمت اول

۱۲۴۵۰ تومان
ویلیام میلر رویکرد مصاحبه انگیزشی خود را رویکرد درمان‌جو مدار کوتاه‌مدت و رهنمودی توصیف می کند که هدف آن برانگیختن