نمایش یک نتیجه

دانلود پکیج درمان فراشناختی ویژه بیماران روان‌پریش

10950 تومان
نظریه و ماهیّت درمان فراشناختی: افکار مهمّ نیستند، امّا پاسخ شما به این افکار مهمّ‌اند. درمان فراشناختی(Metacognition) پیشرفت جدیدی در