18%
تخفیف

دانلود کارگاه تربیت مشاور تحصیلی (ویژه مشاوران کنکور) – قسمت 3

هر یک از دانش آموزان در طول تحصیل یا داوطلب کنکور نیاز به مشاوره تحصیلی برای رسیدن به موفقیت دارند.…

تومان11/850
23%
تخفیف

دانلود کارگاه تربیت مشاور تحصیلی (ویژه مشاوره کنکور) – قسمت 2

در نوشتار دانلود کارگاه تربیت مشاور تحصیلی (ویژه مشاوران کنکور) – قسمت اول – ما اولین قسمت این مجموعه را…

تومان12/250
28%
تخفیف

دانلود کارگاه مشاوره تحصیلی (ویژه مشاوران کنکور) – قسمت 1

دانلود کارگاه مشاوره تحصیلی ویژه مشاوران محترم مدارس و موسسات آموزشی – قسمت اول – محتوی کارگاه تربیت مشاور تحصیلی…

تومان12/750