نمایش دادن همه 3 نتیجه

دانلود جلسه سوم دوره پیشرفته درمان شناختی رفتاری

4450 تومان
تاکنون دو جلسه درباره مفاهیم اصلی و پایه درمان شناختی رفتاری ارائه شده است. در جلسه اول – برای دانلود

دوره پیشرفته آموزش درمان شناختی رفتاری CBT – جلسه 2

4850 تومان
هفته قبل در یک فراکاو جلسه اول دوره پیشرفته درمان شناختی رفتاری را در یک فراکاو منتشر کردیم. استقبال و

دوره پیشرفته آموزش درمان شناختی رفتاری CBT- اولین جلسه

4850 تومان
از امروز تلاش می کنیم تا یک محتوی آموزشی عالی و کاربردی را در یک فراکاو با همکاری تعدادی از