در حال نمایش 2 نتیجه

دانلود جلسات مایندفولنس – ( توجه‌آگاهی یا ذهن‌آگاهی )

۱۴۸۵۰ تومان
دانلود مجموعه کامل تمرین مایندفولنس – توجه‌آگاهی و ذهن‌آگاهیاگر چه ممکن است برای پیدا کردن معادل فارسی مایندفولنس – mindfulness

دانلود مجموعه کاربردی و آموزشی کارگاه ذهن آگاهی

۱۶۹۵۰ تومان
کارگاه ذهن آگاهی:حضور ذهن یا ذهن آگاهی روشی مدرن برای فرار از خیالات و اقامت در زمان اکنون است. شکلی متفاوت