در حال نمایش یک نتیجه

دانلود کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

۱۸۵۰۰ تومان
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT چیست؟ با توجه به پیشرفت و گسترش قابل ملاحظه رویکردهای درمانی در حوزه