26%
تخفیف

دانلود کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT چیست؟ با توجه به پیشرفت و گسترش قابل ملاحظه رویکردهای درمانی در حوزه…

تومان18/500