نمایش دادن همه 2 نتیجه

دانلود راهنمای فرمول بندی مورد در درمان پذیرش و تعهد ACT

10850 تومان
دانلود فرمولیشن case formulation (مفهوم پردازی مورد) برای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد – فرمول بندی مورد در درمان پذیرش و

دانلود پروتکل های درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

11850 تومان
دانلود پروتکل درمان Act – دانلود پروتکل های درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT در درمان مبتنی بر پذیرش