نمایش یک نتیجه

دانلود پروتکل کامل درمان فعال سازی رفتاری برای افسردگی

12950 تومان
جلسات درمان فعال سازی رفتاری برای افسردگی، مانند درمان‌­های شناختی ­رفتاری دیگر، جلساتی ساختارمند و برنامه ­ریزی شده هستند. جلسه­