13%
تخفیف

دانلود پروتکل کامل درمان فعال سازی رفتاری برای افسردگی

جلسات درمان فعال سازی رفتاری برای افسردگی، مانند درمان‌­های شناختی ­رفتاری دیگر، جلساتی ساختارمند و برنامه ­ریزی شده هستند. جلسه­…

تومان12/950