نمایش یک نتیجه

دانلود کارگاه تخصصی مصاحبه انگیزشی در اعتیاد

12990 تومان
مصاحبه انگیزشی که نوعی رویکرد مراجع محور و مبتنی بر شواهد برای تسهیل تغییر رفتار است، بیش از دو دهه