نمایش یک نتیجه

دانلود کارگاه تخصصی و کاربردی مصاحبه تشخیصی

12450 تومان
مقدمه مصاحبه تشخیصی: توانایی اجرای یک مصاحبه تشخیصی و بالینی (Clinical Interriew) جامع نخستین و اساسی ترین گام در ارزیابی