21%
تخفیف

دانلود کارگاه تشخیص و درمان اختلال یادگیری

تعریف اختلال یادگیری : هر اختلالی که در آن موفقیت تحصیلی فرد با توجه به سن و آموزش و هوش، براساس…

تومان10/990