23%
تخفیف

دانلود کارگاه روان پویشی کوتاه مدت ISTDP

بیش از این در یک فزاکاو مجموعه کاملی از آقای دکتر نفیسی درباره روان پویشی کوتاه مدت ISTDP را منتشر…

تومان19/850
13%
تخفیف

دانلود کارگاه درمان روان پویشی کوتاه مدت – قسمت 4 (آخر)

شما در حال دریافت قسمت چهارم (آخر) درمان روان پویشی کوتاه مدت می باشید. ‘ فروید ناهشیاری را کشف کرد، دوانلو…

تومان9/850
16%
تخفیف

دانلود کارگاه درمان روان پویشی کوتاه مدت – قسمت 3

شما در حال دریافت قسمت سوم درمان روان پویشی کوتاه مدت می باشید. ‘ فروید ناهشیاری را کشف کرد، دوانلو کشف…

تومان9/950
9%
تخفیف

دانلود کارگاه درمان روانپویشی کوتاه مدت – قسمت 2

شما در حال دریافت قسمت دوم درمان روان پویشی کوتاه مدت می باشید. برای دریافت قسمت اول این مجموعه ارزشمند…

تومان9/550
10%
تخفیف

دانلود کارگاه درمان روان پویشی کوتاه مدت – قسمت اول

روان پویشی کوتاه مدت امروزه جزء درمان های اساسی و موثر در دنیا است. درمان روان پویشی کوتاه مدت در…

تومان9/950