Placeholder
10%
تخفیف

دانلود کارگاه درمان روان پویشی کوتاه مدت – قسمت اول

روان پویشی کوتاه مدت امروزه جزء درمان های اساسی و موثر در دنیا است. درمان روان پویشی کوتاه مدت در…

28
۹,۹۵۰ تومان
Placeholder
16%
تخفیف

دانلود کارگاه درمان روان پویشی کوتاه مدت – قسمت ۳

شما در حال دریافت قسمت سوم درمان روان پویشی کوتاه مدت می باشید. ‘ فروید ناهشیاری را کشف کرد، دوانلو کشف…

10
۹,۹۵۰ تومان
Placeholder
13%
تخفیف

دانلود کارگاه درمان روان پویشی کوتاه مدت – قسمت ۴ (آخر)

شما در حال دریافت قسمت چهارم (آخر) درمان روان پویشی کوتاه مدت می باشید. ‘ فروید ناهشیاری را کشف کرد، دوانلو…

10
۹,۸۵۰ تومان
Placeholder
9%
تخفیف

دانلود کارگاه درمان روانپویشی کوتاه مدت – قسمت ۲

شما در حال دریافت قسمت دوم درمان روان پویشی کوتاه مدت می باشید. برای دریافت قسمت اول این مجموعه ارزشمند…

14
۹,۵۵۰ تومان

دانلود کارگاه روان پویشی کوتاه مدت ISTDP

بیش از این در یک فزاکاو مجموعه کاملی از آقای دکتر نفیسی درباره روان پویشی کوتاه مدت ISTDP را منتشر…

4
۱۴,۹۰۰ تومان