فروشگاه روانشناسی

دانلود کارگاه علل و درمان اُفت تحصیلی

اُفت تحصیلی یکی از مهمترین معضلات نظام‌های آموزشی در بسیاری از کشورهای جهان محسوب می‌شود. آن‌چه از کاربرد «اُفت تحصیلی» فهمیده می‌شود آن‌ است که ظرفیت یادگیری در هنگام تحصیل، بعد از یک دوره موفقیت تحصیلی یا پیشرفت، به تدریج کاهش یافته و یا این‌که به طور کلّی نمرات دانش‌آموز یا دانشجو نسبت به ماه قبل و یا ترم و سال‌های قبل سیر نزولی محسوسی از خود نشان داده است.
حقیقت آن است که اُفت تحصیلی به این معنا می‌تواند ناشی از یک و یا مجموعه‌ای از عوامل مربوط به خود شما به عنوان دانش‌آموز یا دانشجو، عوامل مربوط به خانواده، عوامل مربوط به مدرسه یا دانشگاه و عوامل مربوط به جامعه باشد.

پدیده افت تحصیلی مساله ای نیست که نتوان آن را حل کرد و برایش راه چاره‌ای در نظر نگرفت. مشکلات مربوط به تحصیلات چه برای دانش آموزان و چه برای دانشجویان امری اجتناب ناپذیر محسوب می گردد. افت‌ تحصیلی موضوعی غیر قابل حل نیست، اما حل آن هم یکباره و ناگهانی و با شیوه‌های آنی میسر نیست.

برخی از مهم ترین علایم و نشانه های ضعف و افت تحصیلی:

دانش‌آموزی که در انجام دادن تکالیفش ناقص عمل می‌کند.
دانش‌آموزی که وظایف و تکالیف مربوط به خود را انباشته می‌کند
دانش‌آموزی که در مدرسه حضور نامنظم دارد و نامرتب است.
دانش‌آموزی که خواب‌آلود است و حالش زیاد روبه‌راه نیست.
دانش‌آموزی که نشان می‌دهد خیلی رغبتی به انجام فعالیت ندارد.
دانش‌آموزی که از کادر آموزشی مدرسه اجتناب می‌کند.
دانش‌آموزی که لوازم آموزشی خود را به مدرسه نمی‌برد و مرتب فراموش می‌کند.
دانش‌آموزی که بارها مورد بازخواست مدرسه و یا والدین قرار می‌گیرد.
دانش‌آموزی که به طور ناگهانی از خواندن و تلاش کردن دست برمی‌دارد.

افت تحصیلی

عمد‌ه‌ترین د‌لایل اُفت‌ تحصیلی:

۱- عوامل فرد‌ی: شامل هوش، توجه و د‌قت، انگیزه، هیجانات و آشفتگی‌های عاطفی و نارسایی‌های جسمی.

۲- عوامل خانواد‌گی: شامل روابط خانواد‌گی، فقر مالی و اقتصاد‌ی، فقر فرهنگی والد‌ین، فقد‌ان والد‌ین یا والد‌.

۳- علل آموزشی مد‌رسه: شامل شیوه تد‌ریس معلم، برنامه د‌رسی مد‌رسه، پیشد‌اوری معلم، شرایط فیزیکی کلاس، ارزیابی‌های ناد‌رست معلمان از عملکرد‌ د‌انش‌آموزان، پایین بود‌ن نسبت معلم به د‌انش‌آموزان، کمبود‌ معلم مجرب، آموزش‌د‌ید‌ه و علاقه‌مند‌ به تد‌ریس و تحت پوشش قرار نگرفتن د‌انش‌آموزان.

 دانلود کارگاه علل و درمان اُفت تحصیلی

دانلود کارگاه علل و درمان اُفت تحصیلی:

  • حجم: ۱۲۶ مگابایت
  • مدت زمان: ۴ ساعت و ۳۸ دقیقه
  • فرمت فایل: MP3
  • فرمت فایل فشرده: zip
  • هزینه دانلود: ۴۸۰۰ تومان

نکته مهم: لینک‌های دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. بر روی دکمه زیر کلیک کنید و اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید.

0