حراج!

دانلود پایان نامه: رابطه بین همسرآزاری با رضایت زناشویی

۶,۵۰۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان

توضیحات

دانلود پایان نامه روانشناسی
چکیده
این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین همسرآزاری با رضایت زناشویی در شهرستان ورامین انجام گرفته است. جامعه ما کلیه افراد متاهل شهرستان اسفراین می باشند که ۱۰۰ نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده اند.
ما هفت فرضیه برای این منظور تهیه کرده ایم: فرضیه اول مبتنی براین که بین همسرآزاری و رضایت زناشویی رابطه معنی داری وجود دارد و رد شد. فرضیه دوم این بود که بین دخالت بی مورد اطرافیان زوجین در روابط آن ها و رضایت زناشویی رابطه آماری معنی داری وجود دارد که رد شد.
فرضیه سوم مبتنی بر این بود که بین میزان وضعیت اقتصادی و رابطه زناشویی رابطه معنی داری وجود دارد که این فرضیه تایید شد. فرضیه چهارم مبتنی براین بود که بین انتخاب نامناسب همسر و رضایت زناشویی رابطه آماری معنی داری وجود دارد که تایید شد. فرضیه پنجم این بود که بین تفاهم فکری و سطح تحصیلات و رضایت زناشویی رابطه آماری معنی داری وجود دارد که این فرضیه رد شد. فرضیه ششم این بود که بین پایبند نبودن زوجین به قوانین مربوط به ازدواج و رضایت زناشویی رابطه آماری معنی داری وجود دارد که این فرضیه نیز رد شد. فرضیه هفتم مبتنی بر این بود که بین احترام گذاشتن زوجین به یکدیگر و رضایت زناشویی رابطه آماری معنی داری وجود دارد که این فرضیه تایید شد.
ابزار اندازه گیری این تحقیق عبارت بود از: ضریب همبستگی و هدف از انجام آن بررسی رابطه بین همسرآزاری با رضایت زناشویی در شهرستان اسفراین می باشد.
توجه به علل همسرآزاری موجب افزایش آگاهی ما خواهد شد. در این خصوص باید توجه نمود که همسرآزاری به دلایل زیاد و گوناگون ممکن است انجام شود و نتیجه آن به مخاطره افتادن کانون گرم زناشویی است و برای صدمه ندیدن این کانون محبت توصیه می شود زوجین وظایف یکدیگر را بشناسند و همسر خود را گرامی بدارند و با همسر خود هم چون یک روح در دو بدن باشند،بعد از ازدواج چشمان خود را بر روی مسائلی که موجب تیره شدن زندگی می شوند بندند. زوجین باید تعداد اطفال خود را عاقلانه تنظیم کنند و بردبار و صبور باشند و هنگامی پیش آمدن مشکلات سریع تصمیم نگیرند و با افراد مطلع مشورت کنند.

+++++++++

فرمت: ورد

تعداد صفحه: ۱۲۲

برای خرید و دانلود این پایان نامه بر روی لینک زیر کلیک نمایید. این پایان نامه دارای همه فصول می باشد و فرمت پایان نامه ورد می باشد.